Wyróżniony wpis

Wywiad z Józefem Markowiczem

Niedługo po utworzeniu Ligi Przedrusinów naczelnik naszej gazety Nikolaj Zajcew postanowił przeprowadzić wywiad z liderem partii Józefem Markowiczem. Ten bez wahania zgodził się i już następnego dnia wywiad został przeprowadzony.

Zajcew:                                                                                                                                                 Zauważyłem, że jako główny powód założenia Ligi Przedrusińskiej wymienił Pan brak partii prawicowych na scenie politycznej Przedrusi. Czy oprócz tego kierowały Panem jakieś inne motywy?
Markowicz:
Oczywiście, nam na sercu leży ponad wszystko dobro Przedrusi. Uważamy, że partia o poglądach patriotycznych zostanie wyrazicielem interesu narodowego i będzie dbała o rozważny i harmonijny rozwój naszego pięknego kraju.
Zajcew:
Co w waszym mniemaniu jest w obecnym interesie naszego wspaniałego narodu?
Markowicz:
Przede wszystkim musimy dbać teraz o spójność kraju. Uważamy, że wszelkie próby rozbicia jedności państwa, jak na przykład autonomia dla jednego z regionów jest działaniem co najmniej chybionym. Ponadto dostrzegamy, że warto zadbać o pluralizm na scenie politycznej. Do czasu powołania Ligi w republice istniały nominalnie cztery partie z czego tylko dwie działały aktywnie w sejmie. Jeśli pozwolimy na zbytnie rozwinięcie się systemu dwupartyjnego atrakcyjność i jakość działalności politycznej znacznie się obniży. Wreszcie należy zauważyć obecną izolację naszego kraju na arenie międzynarodowej. Izolacjonizm dla takiego państwa jest niepożądany i może, z czasem doprowadzić do poważnych konsekwencji. Dlatego też opowiadamy się za jak najszybszym wytworzeniem pozostałych instytucji niezbędnych do zafunkcjonowania państwa na arenie międzynarodowej i nawiązania kontaktów dyplomatycznych.
Zajcew:
Ciekawy sposób myślenia, czy oznacza to że Liga jest przeciwko przyznaniu większej autonomii Litom?
Markowicz:
Nie widzimy sensu w dzieleniu ludności na „równych i równiejszych”. Czemu część społeczeństwa ma dostawać przywileje, które do tego mogą zagrozić integralności państwowej? Nie uważamy, by postulaty tak szerokiej autonomii jaką uzyskali dzięki nowej ustawie były uzasadnione.
Zajcew:
Czy to oznacza, że Litom trzeba ograniczyć autonomię?
Markowicz:
Nie widzę innej możliwości i będę się starał przekonać do tego pozostałe partie.
Zajcew:
Dobrze, wspominał Pan o potrzebie wzmocnienia pluralizmu na przedruskiej scenie politycznej. Postulujecie centralizację władzy, więc czy zwiększenie opcji politycznych nie spowoduje właśnie jej decentralizacji?
Markowicz:
Nie widzę związku między tymi dwoma kwestiami. Władza centralna nie wyklucza działania szerokiego spectrum opcji politycznych i vice versa. My chcemy dać przedrusinom wybór, tak by poglądy jak najszerszej grupy społeczeństwa można oddawać.
Zajcew:
Jaki jest stosunek Ligi do Kościoła Słowiańskiego?
Markowicz:
Uważamy, że kościół może odegrać znaczącą rolę jako czynnik integrujący w państwie. Obecny stan prawny relacji kościół-państwo postrzegam jako odpowiedni i zadowalający.
Zajcew:
Jesteście partią prawicową, czym więc kierowaliście się postulując lewicowy system gospodarczy?
Markowicz:
Interesem narodu. Pojęcie prawica – lewica nie mają zastosowania i nie oddają istoty zagadnień gospodarczych, dlatego bym się wystrzegał od określania naszych postulatów mianem lewicowych. Państwo powinno być silne i niezależne, a żeby tak się stało musi mieć zapewnioną stałą i silną pozycję w najważniejszych dziedzinach przemysłu i gospodarki.
Zajcew:
Czy postulujecie wzmocnienie Armii Republikańskiej i jej zreformowanie?
Markowicz:
Naturalnie, aby osiągnąć pełną suwerenność i niezależność państwo musi posiadać silną armię. Jako przyszły minister ds. wojny obiecuję, że będę dokładał wszelkich starań aby zbudować armię godną naszego kraju.
Zajcew:
Jak zapatrujecie się na przyszłość partii, macie jakieś plany?
Markowicz:
Obecnie czekamy na oficjalną rejestrację naszej partii przez ministerstwo, a także na przedstawienie projektów do zmiany w konstytucji zapowiedzianych przez premier Machovą. Co będzie dalej – zobaczymy, jednak Liga zawsze będzie dbała ponad wszystko o interes narodu.
Zajcew:
Dobrze, dziękujemy za wywiad i życzymy powodzenia w działalności.
Markowicz:
To ja dziękuję.

Wyróżniony wpis

Relacja z Pierwszego Kongresu Ligi Przedruskiej

1327741549-karczma-piwna-solidarnosc-04-md.jpgDnia 16.04.2016 w słynnej hali piwnej w Nove Miesti nad Rahą odbyło się spotkanie grupy patriotów na specjalne zaproszenie Józefa Markowicza. Na wstęp wygłosił on krótką przemowę, w której nawiązywał do konieczności powstania partii o poglądach czysto prawicowych i poniekąd nacjonalistycznych, gdyż do tej pory żadnej takowej partii nie było na scenie politycznej Przedrusi. Partia byłaby idealną opcją polityczną dla zwolenników prawicy, którym zależy na dobru i przyszłości kraju.

Fragment przemowy Markowicza:

Drodzy rodacy! Przyjaciele Wielkiej Rusi i prawdziwi patrioci!
Oto dziś zebraliśmy się w tym pięknym mieście, aby powołać do życia partię godną naszego wspaniałego narodu. Przedruś jest krajem młodym lecz w nim kryje się wielki potencjał, który trzeba tylko odpowiednio wykorzystać!

Z jego poglądami zgadzali się Nikolaj Zajcew i Drogomir Bagdzion, którzy po przemowie wychylili kufle piwa i udali się na spotkanie z Markowiczem. Po zakończonym spotkaniu wszyscy trzej wznieśli toast za powstanie partii, która ma dać nadzieję przedruskiej prawicy. Ustalono również program partii, który wygłoszono w obecności wszystkich obecnych w hali. Głównymi punktami programu były:

-ograniczenie autonomii Litów,
-silna obecność państwa w strategicznych gałęziach przemysłu, przy zachowaniu wolnego rynku w pozostałych dziedzinach,
-budowa silnych sił zbrojnych, których zadaniem byłoby zapewnienie bezpieczeństwa Republice
-wywalczenie sobie drogą rozmów dyplomatycznych i aktywnej polityki zagranicznej silnej pozycji na arenie międzynarodowej
-organizacja sprawnej policji mogącej pilnować porządku,
-ustanowienie sprawiedliwego systemu prawnego z karą śmierci dla największych przestępców i zdrajców ojczyzny,
-wsparcie polityki prorodzinnej i rozwoju społeczeństwa przedruskiego,
-rozwój kulturalny kraju wraz z ustanowieniem szkolnictwa publicznego

Wszystkie te punkty według ekipy Markowicza muszą być spełnione by Republika była znów dumna i silna. Sam Markowicz zapytany o swoje przeczucia w związku z expose premier Machowej odpowiedział, że wiąże duże nadzieje z nowym rządem i uważa, że zapisze się on na kartach historii Przedrusi w dobrym stylu. Wspominał również o swoich nadziejach na wzmocnienie władzy centralnej oraz na siłę woli Machowej, by ta nie uległa presji ze strony lobby Litowskiego i nie przyznawała Litom zbytniej autonomii, gdyż jego zdaniem państwo zjednoczone to państwo silne.